Human Resources

İnsan kaynağımız, rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurumuzdur. Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz. Huzurlu bir çalışma ortamı sağlamanın, takım ruhunun ve iletişimin gücüne inanıyoruz. Hedeflerimize ulaşmamızın, ürün ve hizmet kalitemizin en büyük teminatı çalışanlarımızdır. Bu nedenle çalışanlarımıza değer katmak için, mesleki eğitim ve gelişimlerine olanak tanıyor, başarıyı ödüllendiriyoruz.